R2D2

Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka

R2D2 je digitalna igračka inspirirana Star Wars filmovima. Dijelovi, odnosno sam robot izrađen je korištenjem 3D pisača, dok je „mozak“ samog projekta Arduino MKR1000 koji omogućava povezivanje robota s mobilnom aplikacijom korištenjem wi-fi veze. Mobilna aplikacija za upravljanje izrađena je korištenjem Blynk aplikacije te omogućava kretanje R2D2-a, promjenu boja RGB LED lampice na glavi robota, zakretanje glave u rasponu od 1800 te sviranje (stvaranje) zvukova poput glazbe iz filma i zvukova koje R2D2 proizvodi u filmu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Tomislav Pandurić

Učenici:

Helena Floreani, Jona Važić, Laura Hana Jaić