Pronađi suho tlo

Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan

Izdeja završnog rada je da učenici upotrijebe nove tehnologije u konkretnoj praksi. U našem slučaju radilo se o stakleniku gdje učenici imaju praktičnu nastavu i brigu o biljkama. Ideja je bila da se osmisli program kako da može provijeriti je li potrebno zalijevati biljku. Odnosno da se utvrdi vlažnost tla. Nakon programiranaj u učionici išlo se konkretno u realiizaciju u staklenik. Ovakav način učenja iziskuje puno veći angažman učenika ali je puno korisniji za učenike jer moraju znati karakteristike svih biljaka.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Učenici:

Dorijan Puž