Prikaz tekstualnog upozorenja i opisa izloženog

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu

Preko malog ekrana prikazuje se tekst o određenoj kulturnoj baštini. Tekst se pomiče da bi se pokazala puna rečenica. Ovaj projekt koristi se za opis pojedine kulturne baština i prikaz tekstualnih upozorenja.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Nikolina Smilović

Učenici:

Nikola Tomić, Marin Boban, Matej Grubišić, Mauro Budić