Prijenosna digitalna termostanica

Centar za kulturu Čepin – Knjižnica, Čepin

Djeca su potpuno samostalno izradila prijenosnu digitalnu termostanicu pomoću koje možemo provjeriti temperaturu i vlažnost zraka svog doma u mobilnoj aplikaciji izrađenoj u Blynku. Aplikacija je povezana s termostanicom i ako dođe do odspajanja dobijemo obavijest na mobitel (prikazano u videu). Termostanica je prijenosna i može biti postavljena gdje god, a mi možemo nadzirati i provjeravati vlažnost i temperaturu neovisno o vremenu i prostoru putem aplikacije na našem mobilnom uređaju.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Marina Liović

Učenici:

Nika Januš, Ivan Konjik, Borna Vuk