Poštiko

OŠ Kostrena

Poštiko je umjetnički sandučić izrađen od kartona. Karton smo izrezali i zalijepili da izgleda kao sandučić, a bojali smo ga temperom. Vrata se otvaraju na touch senzor te pokreću pomoću srevo motora. Dok su vrata otvorena svijetli i Led dioda. Za izradu smo koristili: karton, Arduino MKR1000, servo motor, touch senzor, Led dioda, kabeli, USB kabel, računalo.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Karla Labinjan

Učenici:

Raul Babić, Lucija Barišić, Zara Dujmić, Jan Linić, Ivano Smekal, Matea Šoić