Pokretni robotski manipulator

Elektrotehnička škola, Zagreb

Pokretni robotski manipulator – robotska ruka na pokretnoj platformi upravljano pomoću Blynk aplikacije.
Dijelovi ruke crtani u Fusion 360 te printani na Prusa i3 MK3 printeru sa PETG filamentom.
Mikroupravljač je MKR1000, napajanje powerbank, 6 servo motorića (3kom SG90 i 3kom MG996R) za upravljanje rukom, te 2 DC motorića za pokretanje platforme.
Na Blynk aplikaciji se nalazi 6 slidera za upravljanje servo motorima, te dva tipkala za napred i nazad kretanje platforme.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Saša Tatar

Učenici:

Ian Jelen i Ivan Antunović