Party na plaži

Ideja party-a na plaži je u tome da koristeći RGB LED traku i senzor za zvuk koji su uključeni u BOSON starter kit-u uskladimo LED traku i glazbu koja svira u pozadini. Radi na taj način da micro.bit pomoću analognog senzora za zvuk dobiva informacije o glasnoći glazbe i zatim pomoću mojeg programa kontrolira LED traku da svijetli određenim brojem i bojom LED dioda u traci.
Ideja može služiti ugostiteljskim objektima na plaži koji bi htjeli svojem ambijentu pridodati “light show”.

Fotogalerija stvaranja projekta
Video prezentacija projekta

Autor projekta

Ivano Androšević