Pametni sustav gospodarenja vodom u kućanstvu

OŠ Rude

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost na oskudnost pitke vode kao resursa i na potrebu za njezinom ekonomičnom potrošnjom i pametnim gospodarenjem pa smo baš zato izradili model koji prikazuje kako u kućanstvima izgraditi sustave za racionalno korištenje vode.

Model simulira kućnu instalaciju s priključkom na pitku vodu, sa spremnicima za kišnicu te za prljavu vodu u koji ulazi voda iz perilice rublja, perilice suđa i umivaonika a koristi se dalje za ispiranje WC-a.

Upravljački sustav prati razine spremnika i automatski odlučuje koju vodu koristiti za koju namjernu, npr. ako ima vode u tanku prljave vode nju koristimo za ispiranje WC-a, ako ne onda kišnicu ako nema kišnice onda tek pitku vodu. Za zalijevanje koristimo kišnicu, a tek ako je nema, koristimo pitku vodu. Također preko protokomjera pratimo potrošnju vode.

Srce upravljačkog kruga je Dasduino kontroler, a Gravity komponente smo koristili prilikom testiranja za simulaciju elektromagnetnih ventila, protokomjera i signala napunjenosti spremnika.

Nosač opreme, spremnike i ostale 3D printane nosače projektirali smo u Fusion-u. Elektromagnetne ventile, protokomjer i spremnike smo spajali pneumatskim cijevima i elementima. Za svaki ventil smo ugradili i signalizaciju stanja RGB LED dioda.

Susreli smo se s raznim izazovima iz kojih smo mnogo naučili – kao npr. za pinovi 34, 35 i 36 ne mogu koristiti interne PULLUP otpornike nego ih je potrebo dodatno fizički ugraditi.

Veslimo se daljnjem radu na projektu 🙂

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Zoran Fabeković

Učenici:

Antun Jurišić, Stjepan Trčak