Pametni spremnik za otpad

OŠ Julija Klovića, Zagreb

Pametni spremnik za otpad kontrolira razinu količine otpada. Kada je spremnik pun, fotootpornik detektira prekid svjetlosti iz svjetleće diode (LED).
Kada je spremnik pun, svjetleća dioda bi bila prekrivena (nema svjetlosti) i ako je bila prekrivena dulje od 3 sekunde, ne bi emitirala svietlost fotootporniku koji bi to očitao i time bi signalizirao korisnicima pomoću crvene svjetleće diode da je spremnik pun i da bi se trebao isprazniti.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Petar Dobrić

Učenici:

Dino Ugljen, Filip Kitarović