Pametni semafor

OŠ Julija Klovića

Model pametnog semafora radi kao konvencionalni semafor, ali u hitnim slučajevima može propustiti službena vozila – hitne pomoći.
Upravljamo semaforom pomoću aplikacije na mobitelu (Blynk).
Opcije: 1. Smjer dolaska službenog vozila otvara semafor na 10 sekundi i nastavlja uobičajni rad,
2. Semafor se može ručno upravljati (svakim svijetlom upravlja aplikacija)
3. Semafor je moguće isključiti u slučaju popravka
4. Podešavanje jačine svijetla sa pomičnim slajderom
Aplikacija isto prikazuje koliko vremena treba do sljedeće promjene svijetla na semaforu i nastavak rada.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Petar Dobrić

Učenici:

Juraj Mandić, Antonio Valek