Pametni sef

Centar tehničke kulture Rijeka

Pametni sef pomoću micro:bita prikazuje iznos novca koji sadrži, otvara i zatvara svoja vrata, unosi šifru te detektira koje su kovanice ubačene u njega (5, 2 ili 1 kn).

Video snimka
Priprema opreme

1. Bušilica
2. Patafix
3. Pištolj s vrućim ljepilom
4. Vata
5. Spužva
6. Breadboard
7. Baterija od 4,5 V

8. Skalpel
9. Ravnalo
10. Škare
11. Kučište za micro:bit

12. Oznake za rupe za novac na sefu

13. Step motor

14. Crna i crvena žica krokodilka

15. Baterije za 6 micro:bita

16. Žice
17. 2 šarke za vrata, 8 vijaka i 8 matica

18. 6 micro:bita

19. Web kamera

20. Produžni USB kabel

21. Tvrdi karton za izradu sefa

22. Srebrni metallic sprej
23. 3D printer

Na početku izrade, dijelove sefa treba iscrtati na kartonu i izrezati.

Dimenzije sefa: visina je 25 cm, širina sprijeda je 30 cm, bočna širina je 25 cm, vratašca su udaljena za 5 cm od svakog ruba sefa, visina vratašca je 15 cm, a širina im je 20 cm.

 

Pustite “krilca” za lijepljenje. Dijelove sefa posprejajte metalik akrilnim sprejem. Nije preporučljivo sprejati u zatvorenom prostoru. Zalijepite dijelove sefa.

 

U vratima sefa izbušite rupice za šarke koje možete kupiti u željezariji. Šarkama spojite vrata i okvir za vrata. Na sefu izbušite rupicu za žicu baterije micro:bita za prikaz iznosa novca i učvrstite ga kartonom i vrućim ljepilom. Patafixom zalijepite nadzornu kameru koja se spaja na laptop. Spojite ju produžnim USB kabelom da bude daleko od sefa.

 

Na sefu izbušite rupe za ubacivanje kovanica od 1, 2 i 5 kn i stavite im oznake.

Na 3D printeru isprintajte ručku za vrata i dijelove mehanizma za zatvaranje vrata.

Model za ručku možete naći ovdje.

Model za držač motora možete naći ovdje.

Ručku posprejajte srebrno. Stavite step motor u okvir i zalijepite ga vrućim ljepilom. Stavite zasun i preko njega zupčanik.

Zupčanik zalijepite vrućim ljepilom za step motor umjesto njegovog originalnog nastavka.

Stavite glavni micro:bit u kučište i spojite ga s motorom i baterijom prema skici i fotografiji.

Micro:bite koji stoje ispod rupica za novčiće smjestite u dobro izolirano postolje tako da se međusobno ne dodiruju i da su zaštićeni od trešnje.

Pazite da novčići ne padaju s prevelike visine tako da ne udare prejako.

Preporučamo da stavite kartonsku ambalažu ispod kučišta da ga podignete bliže rupama. Naše kučište izrađeno je od starog pakiranja mBota i vate.

Programiranje

Program za upis šifre

Napravite kod za micro:bita koji upisuje šifru.

Na početku su sve varijable na nuli i postavljena je radio grupa na broj 156.

Varijabla “broj” je trenutni broj prikazan na ekranu, a varijabla “sifra” je broj koji smo utipkali.

 

Kada pritisnemo tipku A na micro:bitu onda se “broj” promijeni za +1 ,a ako je veći od 9 postavi se na 0 te se prikaže trenutni “broj” na ekranu.

 

Ako pritisnemo tipku B na micro:bitu šifra se množi s 10 i broj koji smo odabrali stišćući tipku A se nastavlja na šifru. Broj se onda postavlja na 0 i prikazuje se.

 

Nakon što završimo unositi šifru stisnemo A+B na micro:bitu, šifra se šalje na glavni micro:bit i otvaraju se, odnosno zatvaraju, vrata sefa.

U slučaju da je šifra kriva ne događa se ništa. Varijablu “sifra” ponovno postavimo na 0 kako bismo sljedećeg puta mogli ponovno utipkati šifru i otvoriti sef.

Program za glavni micro:bit

Na početku postavite šifru na 1 i radio grupu 156 i postavite varijablu “otvoreno” na 1, što znači da je sef na početku otvoren. 0 znači da je zatvoren.

Preporučamo da šifra bude dulja i teža za unijeti, npr. 9876. Mi smo za potrebe videa stavili šifru 1 da video ne traje dugo zbog unošenja šifre pa smo ovdje stavili kod korišten u videu.

 

Kada glavni micro:bit dobije podatak s imenom “sifra”, u slučaju da je šifra spremljena u “value” točna, vrata sefa se otvaraju ili zatvaraju, ovisno o tome je li trenutno sef zatvoren ili otvoren. Kad je šifra uspješno unesena glavni micro:bit ju prikaže na ekranu.

Ako je sef zatvoren otvoreno je 0 i onda se na pin P0 pošalje 0 da bi se step motor okrenuo tako da otvori zasun i otvoreno se postavi na 1. Inače je otvoreno jednako 1, što znači da je sef otvoren i treba ga zatvoriti pa se na pin P0 pošalje 180 da se servo okrene u suprotnom smjeru i zatvori zasun.

 

Kada glavni micro:bit preko radio grupe 156 dobije podatak da je netko ubacio novac u obliku “kovanice”= neki broj, on pribroji novac na varijablu ukupno i prikaže koju je kovanicu dobio.

 

Zatim šalje ukupni novac drugom micro:bitu zvanom “LCD” preko radio grupe 108 da bi ga on prikazao. Nakon toga se mora vratiti na radio grupu 156 da dalje očekuje nove kovanice.

 

Ovako izgleda gotov program za glavni micro:bit.

Program za ekran

Napravite kod za micro:bita koji služi kao ekran. Dali smo mu nadimak LCD. Na početku postavite radio grupu na 108 i “ukupno” (varijablu za broj novaca) na 0.

 

Micro:bit LCD dobiva zbrojenu vrijednost novca u sefu na radio grupi 108 od glavnog micro:bita. Vrijednost se sprema u varijablu “ukupno” i prikazuje na ekranu i ima pauzu od 2 sekunde nakon toga.

Programi za prepoznavanje kovanica

Ovaj kod vrijedi za micro:bite koji prepoznaju o kojoj kovanici se radi – 1, 2 ili 5 kn. Padanje kovanice zatrese micro:bit i on osjeti da se zarotirao pa tako prepozna da je nešto palo na njega.

Pokazat ćemo najprije kod za 1 kn. Na početku namjestite radio grupu 156 da bi micro:bit mogao slati koja je kovnica upala u sef glavnom micro:bitu. Micro:bit zauvijek treba provjeravati je li rotation manji od -15 ili veći od 15, ako je to točno onda šalje vrijednost “kovanice” = 1 (odnosno 2 ili 5 za ostala dva micro:bita) i pokaže plus na ekranu. Nakon pokazivanja plusa micro:bit čeka 5 sekundi kako bi se umirio nakon pada kovanice te izbriše ekran.

Kod je isti za kovanice 2kn i 5kn samo se promijeni vrijednost ¨kovanice¨ koja se šalje u 2, odnosno 5.

Završni dio

Program za upis šifre preuzmite ovdje.

 

Program za glavni micro:bit preuzmite ovdje.

 

Program za ekran preuzmite ovdje.

 

Program za prepoznavanje kovanice od 1kn preuzmite ovdje.

 

Program za prepoznavanje kovanice od 2kn preuzmite ovdje.

 

Program za prepoznavanje kovanice od 5kn preuzmite ovdje.

Autori

Projekt su izradili Dorian Bariša, Adrian Bićanić i Leonard Žagar uz mentorstvo Ivane Žužić iz Centra tehničke kulture Rijeka.

 

Projekt je prijavljen na temu: Pametna kasica prasica.