Pametni plastenik

Zagreb, Elektrotehnička škola

Naziv projekta je “Pametni plastenik”. Plastenik je opremljen sa automatskim navodnjavanjem i automatskim kontroliranjem uvjeta pomoću LM35 Analog Linear Temperature Sensor. Plastenik također ima simuliranu filtraciju zraka pomoću ventilatora za hlađenje kompjuterskih komponenti. Voda za automatsko navodnjavanje se dobiva pomoću skupljanja kišnice u zato predviđenu posudu koja je spojena na na plastične cijevi koje prosljeđuju vodu u ostale dijelove plastenika. Cilj ovog projekta je prikazivanje automatskog BIO načina uzgajanja biljaka.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Mario Tretinjak

Učenici:

Fran Ivanišević, Jan Pintar, Ivan Filković, Lovro Šiprak