Pametni parking za bicikle

Tehnička škola Daruvar

Samoodrživo, natkriveno parkiralište za bicikle, e-bicikle i e-romobile opskrbljeno električnom energijom putem fotonaponskih ćelija zaštićeno video nadzorom i bežičnim zaključavanjem bicikala prepoznavanjem registriranog korisnika.
Zaštićeno od nasilnog lomljenja sajle za zaključavanje zvučnim i tihim alarmom.
Osigurano punjenje baterija 36V/48V na parkirnom mjestu.
Internet veza parkirališta sa školom, video prikaz parkirališta i broja zauzetih i slobodnih mjesta, registriranje korisnika.
U sklopu parkirališta integrirana jedinica sa osnovnim alatom za brzi popravak i spremnikom komprimiranog zraka kao i USB priključak.
Vlasnik može nadzirati bicikl putem mobilne aplikacije.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada

Mentor:

Alen Klubička

Učenici:

Antonio Butorac, Ivan Sekereš, Vinko Sigurnjak