Pametni organizator

Elektrostrojarska Škola Varaždin, Varaždin

Ideja je bila napraviti aplikaciju koja se sastoji od popisa svih dijelova i količine dijelova. U aplikaciji bi mogli napisati koliko komponenti želimo uzeti i kad uzmemo npr. 5 komada zasvijetlila bi LED dioda iznad ladice u kojoj se nalaze komponente. Isto tako možemo dodavati komponente u aplikaciju.

Prilikom izlaza iz izbornika za oduzimanje komponenta LED dioda bi se ugasila. U aplikaciju možemo unijeti email adresu pa ako imamo malo nekih komponenta pošalje se popis za kupnju. Organizator će imati iznad svake ladice jednu LED diodu , a budući da nemamo dovoljno priključaka na arduinu koristi ćemo shift registre.

Jednom čipu na izlaz možemo staviti osam LED dioda , a samo su potrebna 3 signala za upravljanje. Možemo ih 8 vezati pa dobijemo maksimalni broj izlaza 64, sa ista tri ulazna signala.

Mikroupravljač koji smo koristili je MKR1000 jer se on može povezati sa internetom. Kad smo imali početnu ideju krenuli smo sa testiranje sve smo spojili na eksperimentalnu pločicu i provjerili dali radi. Kad smo bili zadovoljni sa shemom krenuli smo crtati tiskanu pločicu u eaglu. Nakon crtanja pomoću foto postupka izradili smo tiskanu pločicu sve pospajali i napravili završno testiranje aplikacije i sklopa. Kad smo vidjeli da sve funkcionira projekt je bio gotov.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Krunoslav Grudiček

Učenici:

Matija Kos, Petar Zavrtnik