Pametni koš za smeće

OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Ovo je naša ideja kako potaknuti ljude da više recikliraju, a manje bacaju smeće u koš. Naša inovacija uključuje senzor pokreta koji detektira bacanje, aktivira svjetlosna i zvučna upozorenja te na ekranu prikazuje poruku “Otpad nije smeće”.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Damir Adamović

Učenici:

Vlado Starjački, Niko Krištić, Veronika Bunarkić, Lorena Čepek