Pametne slike

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac

Kako bi likovnu umjetnost oživili, a time i učinili privlačnijoj djeci već postojećim slikama u knjižnici dodali smo odeđene djelove iz neuron seta koje su motivima na slikama dale posebni značaj, a posmatraču osjećaj interakcije s djelom.
Za sliku Dupinov sjaj u oku smo upotrebili senzor za pokret koji nakon što mu se gledatelj približi pali RGB svjetleću diodu u oku na 5 sekundi, nakon čega se gasi i ponovo aktivira tek nakon ponovnog pokreta. Isti model smo upotrijebili i za sliku sunca, osim što smo RGB svjetleću diodu zamijenuli s LED ekranom kako bi dobili veću svjetleću površinu. Od slike izrađene od naplavina stvorili smo Baltazar grad i ona je odlično poslužila pri aktivnosti čitanja priča o Baltazaru.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Mandalena Sinković Pavlović, knjižničarka

Učenici:

Mario Mušan, Roko Juras, Marko Žderić, Tin Andrijašević