Pametne Arduino vaze

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Ideja projekta bila je izraditi „pametne vaze“ koje će sakupljati podatke o biljkama te ih zatim slati na web i mobilnu aplikaciju. Na taj način možemo u realnom vremenu pratiti rast naših biljaka i po potrebi reagirati na klimatske uvjete ili vremenske nepogode. Na primjer ako vlažnost tla padne ispod određene razine, vaza šalje poruku da je potrebno zalijevanje.

Našim radom u sklopu projekta Generacija NOW: Zelene tehnologije željeli smo spojiti prirodu i moderne IOT tehnologije.

Osnovu cijelog projekta čini Dasduino CONNECTPLUS (ESP32) mikrokontroler, BMP180 senzor temperature i tlaka zraka, te Gravity analogni senzor vlažnosti tla.

Najkreativniji dio projekta bila je izrada vaza za naše biljke. Vaze ujedno služe i kao kućište za Arduino komponente. 3D modele smo izrađivali u programu Tinkercad. Izradili smo više različitih modela vaza i nakon nekoliko faza printanja i testiranja odlučili smo se za dvije finalne verzije. Primjetite da smo bili veoma kreativni 🙂

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Mario Sever

Učenici:

Nives Adžić, Barbara Haraminčić, Lea Kolega, Ana Martinović