Pametna sortirnica

ČOŠ Josipa Ružičke Končanica

Pametna sortirnica predstavlja dizalicu u reciklažnom dvorištu koja ima sposobnost automatskog prepoznavanja vrste otpada a onda i njegovo odlaganje u odgovarajuće spremnike – sortiranje otpada.
Dizalica je 3D printana i opremljena je HuskyLens kamerom – sa UI senzorom strojnog vida, pogone ju 4 servo motora SG90 i upravljana je Dasduino CONECTPLUS mikrokontrolerom.
Dizalica se može upravljati ručno sa dva joysticka ili raditi u automatskom modu. Trenutni mod rada vidljiv na OLED ekranu uređaja.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Boris Weisser

Učenici:

Vita Holubek, Vito Valenta