Pametna podnica za pčele

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

Pametna podnica za pčele je uređaj koji u realnom vremenu prati sve promjene koje se dešavaju u košnici. Parametre koje bilježi su: masa, temperatura, vlaga, postotak CO2 i vrijeme (suho, kiša).
Sve parametre koji se bilježe očitavaju se na LCD display-u.
Masu košnice očitavamo sa 4 senzora koji su spojeni na donji dio drvene podnice i nalaze se u 3d printanim kućištima.
Unutar podnice nalazi se senzor koji u istom trenutku bilježi promjene u temperaturi i vlazi.
U podnicu smo ugradili i CO2 senzor koji bilježi količinu CO2 a to je podatak koji je bitan tokom zime jer nam govori o metabolizmu pčela. U podnicu smo i ugradili senzor koji nam govori kakvo je vrijeme u datom trenutku (suho/kišovito)

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada

Mentor:

David Fabijan i Zrinka Ceranić Jurković

Učenici:

Mateo Grdić, Mateo Jurković i Nikola Višnić