Pametna lampa

Gimnazija Daruvar, Daruvar

„Pametna lampa“ je uređaj koji radi pomoću senzora svjetlosti i tri led diode različitih boja. Prva dioda je bijela dioda koji svijetli jedino kada na senzor svjetlosti dolazi potpuni izvor svjetlosti. Druga led dioda jest crvena dioda koja svijetli kada na senzor dolazi polovičan izvor svjetlosti. Treća dioda je dioda zelene boje koja svijetli kada senzor svjetlosti ne očitava svjetlost.
Ideja „Pametna lampe“ je pružiti korisniku stalan izvor svjetlosti bez obzira na doba dana.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivana Milašin

Učenici:

Leon Hašpl, Karlo Kuzle, Lovro Milobara, Ivona Kollert