Pametna kuća – Smart Home

Pula, T.S.Š.-S.M.S.I. Dante Alighieri, Pula-Pola

Projekt Pametna kuća – Smart home zamišljen je kako bi učenici bolje razumjeli i kroz praktični rad stekli potrebne vještine u 3D modeliranju i 3D printanju, u korištenju Arduino platforme i MKR1000 kontrolera. Za realizaciju projekta izveli su simulaciju projekta pametne kuće koja u sebi ima implementiranu dvosmjernu komunikaciju sa mogućnošću regulacije temperature i vlage, te alarmni uređaji za kontrolu pristupa, vatrodojavu kao i automatsko daljinsko otvaranje kolnog pristupa. U izvedbi projekta učenici su savladali 3D modeliranje te 3D ispis, savladali su kreiranje IoT aplikacije korištenjem Arduino platforme te Blynk aplikacije.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Denis Gentilini, Eduard Filipčić Rozze

Učenici:

Matej Fabris, Luka Hušak, Jan Stojaković, Šegon Mateo