Pametna kocka

OŠ Orehovica

Ideja našeg projekta je bila da izradimo pametnu kocku za igru. Pametna kocka nasumično prikazuje brojeve od 1 do 6. Pametna kocka osim što može biti namijenjena u zabavne svrhe, može imati i obrazovnu svrhu. Naime, kocka funkcionira tako da se pritiskom na gumb na displayu prikazuje broj koji označava broj kretanja po polju igre, a ujedno se pali i isti broj lampica. Tako naša kocka može pomoći djeci prvog razreda kod učenja brojeva do 6. Primjerice, kada pritisnemo gumb „baci kocku“ na displayu se pokazuje broj 4 te se pali isti broj LED lampica. Isto tako osmislili smo i vlastitu igru u kojoj možemo koristiti pametnu kocku. Pametna kocka može se koristiti i u već postojećim igrama kao što su Čovječe ne ljuti se, Monopoly, i dr.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivana Poljak

Učenici:

Tin Varga, Borna Bukal, Noa Drvenkar, Martin Višnjić