Optimus po svijetu

PŠ Nova Ves Petrijanečka, Nova ves Petrijanečka, Petrijanec

Optimus je robot autić koji putuje po svijetu, odnosno po geografskoj karti. U igri sudjeluju 4 igrača. Svaki igrač bira svoju boju. Igra počinje bacanjem kocke. Igrač koji dobije najveći broj započinje igru na način da izvuče karticu. Na kartici se nalazi ime države, kontinenta ili oceana, a učenici Optimusom dolaze do odredišta tako da ga navigiraju joystickom. Uspiju li doći do ciljanog mjesta, dobivaju bod na sljedeći način: svaki put kad se pritisne tipkalo, očita se boja koja se uključi na LED traci i dodijeli bod igraču. Ako igrač zadatak ne riješi točno, ne dobiva bod, a na redu je slijedeći igrač. Igrači se redom izmjenjuju, a pobjednik je onaj igrač koji prvi 4 puta očita svoju boju (pobjednik je prikazan na zaslonu i LED zaslonu).
KORIŠTENI DIJELOVI IZ NEURON SETA:
-napajanje
-wireless –T
-wireless – R
-bluetooth
-senzor boje
-LED zaslon
-zaslon
-tipkalo
-LED traka
-produžni kabeli
-DC motor i driveri
-upravljač (joystick)
-neuron pločice
-spojnice
-kartice s bojama
-laser
DODATNI DIJELOVI:
-geografska karta
-kocka
-kartice sa zadatcima

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Jasminka Belščak. mag. inf., učitelj savjetnik; Valentina Martinčević, mag. prim. educ.

Učenici:

Martin Đurin, Heda Kovačić, Florijan Mihalić, Jana Šipek