OFF-GRID PLASTENIK

OŠ Eugena Kumičića, Slatina

Ideja projekta je bila stvoriti model plastenika koji može funkcionirati na udaljenim lokacijama gdje nema pristupa električnoj energiji. Projekt se sastoji od dva dijela: solar trackera i plastenika.
Solar tracker prikuplja sunčevu energiju i pomoću solarnih panela pretvara ih u električnu energiju koju pohranjuje u li-ion baterijama (reciklirane iz starog laptopa). Kako bi prikupio što više električne energije prati položaj sunca pomoću četiri senzora svijetlosti (ldr) i pomiče solarni panel po dvije osi prema onom senzoru koji je jače osvijetljen. Tako je iskoristivost solarnih panela najbolja.
Plastenik kontrolira stanje okoline kako bi biljke u njemu imale što pogodniju i konstantniju mikroklimu za nicanje i početak rasta kada su najosjetljivije. Posebno se prati vlaga tla, temperatura zraka u plasteniku i oko njega i razina svjetlosti. Kada vlažnost tla padne ispod određene razina (60%) program aktivira relej na koji je priključena pumpa i tako se zalije zemlja u plasteniku, provjera se vrši svakih 60 sekundi. Zatim se mjeri temperatura i vlažnost zraka u plasteniku (BME280) i temperatura izvan plastenika (BMP180), ako je temperatura u plasteniku viša od 27 C otvara se jedan prozora, a ako je viša od 31 C otvaraju se oba prozora. Na kraju mjeri se i razina svjetlosti i UV index, te ako je svjetlost mala (mrak ili sumrak) pali se rasvjeta kako bi biljke imale što brži rast.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Dodatne fotografije
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Darko Vencl

Učenici:

Leon Ciglar, Luka Vencl