Odijelo za plesni podij

OŠ Veli Vrh Pula, Pula

Saša je robot koji voli plesati. Za njegove nastupe izradili smo mu posebno odijelo s ugrađenim lampicama. Time smo nadogradili njegov scenski umjetnički dojam.
Odijelo se sastoji od platnenog i elektroničkog dijela. Ono ima niz LED lampica na rukavima i žicu s LED lampicama na prednjem dijelu koju smo uzeli iz jedne dječje igračke.
Da bismo se snašli u toj šumi žica pazili smo na njihove boje.
Upravljanje lampicama vrši se pomoću Arduina MKR1000, koji je bežično spojen na Internet. Signale koji određuju koje svjetlosne efekte želimo, dobije se od Blynk aplikacije. Efekti su: trčeće svjetlo, žmiganje i nasumično paljenje lampica.
Sašin nastup sad je puno efektniji.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Aleksandra Žufić

Učenici:

Ester Ivankić, Ivana Macuka, Pjer Nadal, Loris Cinkopan