Očitavanje temperature i tlaka te prikaz u mobilnoj aplikaciji

Srednja strukovna škola Varaždin

Tri senzora spojena na tri zaslona za tri učionice. Senzori očitavaju temperaturu i tlak. Preko bežične mreže spojeni su na mobilnu aplikaciju Blink na kojoj se prikazuju podatci o očitanim vrijednostima.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Autori završnog rada
Mentor:

Martina Košćak

Učenici:

Tessa Bengez, Oskar Puljević