NOVOBUKOVIČKI POZDRAV SUNCU

OŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovica

U ovome projektu napravili smo naš Pozdrav Suncu. Koristili smo šest svjetlećih dioda različitih boja, senzor svijetlosti i arduino pločicu. Sve to smo spojili tako da postavljene led diode zasvijetle različitim intenzitetom kada svjetlosni senzor ne detektira svijetlost. Naš program sastoji se od dijelova u kojem smo definirali početne vrijednosti LED-ica i senzor svijetlosti, if else petlje pomoću koje uključujemo i isključujemo svjetleće diode te for petlje pomoću koje smo odredili intenzitet LED-ica.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dalibor Korpak

Učenici:

Leo Bračun, Nikola Ladović, Kristijan Bilavčić, Antonio Varga