Neuron escape room

Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Neuron dijelove iskoristili smo za osmišljavanje i izradu izazova pod nazivom “Neuron escape room”. Pred igračima su tri izazova – kviz, izazov zvuka i laserski izazov! U kvizu je pomoću senzora boje potrebno pronaći točan odgovor te skenirati karticu boje pored odgovora. Na senzor je spojen i buzzer te će točan odgovor proizvesti određeni zvuk. Slijedi izazov zvuka! Potrebno je prijeći prepreku (zid izrađen od plastičnih čaša) ali u potpunoj tišini. Pored zida se nalazi senzor zvuka koji će u slučaju pada zida od čaša upaliti alarm. Posljednji izazov je laserski izazov! Laserska zraka odbija se od nekoliko ogledala i završava na senzoru svjetlosti. Ukoliko igrači prolaskom kroz izazov prekinu lasersku zraku upalit će se alarm! Laserska zraka vidljiva je zahvaljujući uređaju za proizvodnju magle. Igrači su prolaskom sva tri izazova uspješno izašli iz Neurona escape room-a!

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Antonio Svorenji

Učenici:

Martin Balenović i Kolja Milanković