Ne, opet se trese!

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin

Zbog nedavnih učestalih potresa popularne su postale razne aplikacije za detekciju potresa. Potaknuti time učenici su željeli isprobati mogu li i oni napraviti uređaj za detekciju potresa te koliko osjetljiv može biti. Ovaj sklop koristi akcelerometar i njegovu osjetljivost za detekciju vibracija.

Vibracije se agregiraju i analiziraju. Sklop sadrži i kotačić za namještanje praga osjetljivosti na vibracije.

Ukoliko su vibracije veće od određenog praga oglasi se zvučni alarm te se na displeju pojavi upozorenje da ljudi nađu zaklon.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Vesna Vrček

Učenici:

Dea Topolnjak, Matea Špoljarić, Iskra Bakran i Marko Benčić