Nadzorna ploča – kulturna baština

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Čakovec

Nadzorna ploča je projekt za kvalitetno, lako i pouzdano nadziranje spomenika i ostalih vrsta kulturne baštine te praćenje uvjeta oko njih. Srce projekta je Arduino MKR1000 mikrokontroler koji upravlja i prikuplja podatke sa senzora i šalje ih na vlastiti web server na lokalnoj mreži (LAN). Drugi dio projekta nadzorna je ploča napravljena u okruženju Node-RED koja prati promjene temperature i vlage, očitanja senzora kiše te prepoznavanja pomicanja ili diranja spomenika. Node-RED aplikacija pomoću HTTP zahtjeva sa Arduino WEB servera očitava podatke i njihovom obradom ih prikazuje u UI (korisničkom sučelju). Kod je napisan u okruženju Node-RED te u Arduino IDE sučelju. Držač LCDa dizajniran je u programu Fusion360, dok je shema projekta napravljena u programu Fritzing.
Popis materijala i senzora:
Arduino MKR1000
LCD ekran
Senzor vibracija
DHT11 senzor
Senzor kiše

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Nikola Friščić, Nina Mikolaj Varga

Učenici:

Vito Križaić, Šimun Bilas