Nadzor temperature i vlage za muzejsku i arhivsku građu

Talijanska Srednja škola Dante Alighieri, Pula-Pola

U školskoj knjižnici čuvamo neke stare, rijetke i jedinstvene knjige. Koristeći se 3D štampačem i arduinom izradili smo uređaji za nadzor temperature i vlage u zraku koji vrijednosti ispisuje na ekran a u slučaju odstupanja od zadanih vrijednosti dodatno daje alarm paleći crvenu led diodu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Eduard Filipčić Rozze

Učenici:

Matej Fabris, Luka Hušak, Mateo Šegon, Matteo Zorica