Na plaži.

Sa setom “Bosom” napravio sam projekt koji koristi potenciometar da upali svjetleću diodu koja se nalazi na glavi robota i da upali RGB svjetleće diode koja se nalazi na suncu.

Fotogalerija stvaranja projekta
Autor projekta

Mihael Vukelja