Mr. SmartBin

Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Mr. SmartBin pametna je kanta za otpad koja korištenjem strojnog učenja i AI tehnologije na temelju fotografija otpada prepoznaje i sortira otpad prema vrsti i odlaže ga u odgovarajući spremnik. Kanta se sastoji od metalne konstrukcije i mehanizma za sortiranje koji je upravljan pomoću Arduino mikrokontrolera, Raspberry Pi mikroračunala i brojnih senzora.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Nikola Friščić, Nina Mikolaj Varga

Učenici:

Vito Križaić, Šimun Bilas