MONTI – robot mačak

OŠ MONTE ZARO PULA

KORIŠTENI DIJELOVI NEURON SETA:

– Napajanje
– WI-FI modul
– Sound Sensor
– Servo Driver +Servo
– Zvučnik

OSTALO:
– Karton
– Tempere
– Pera
– Lijepilo
– Pliš
– Plastične čaše
– Ljepljivi jastučići
– Salvete
– Drvofix
– Vruće ljepilo
– Drveni štapić
– Ukrasna traka

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Barbara Grgec Mošnja

Učenici:

Marin Basta,4.a; Ćatić Veronika,4.a; Lota Herman,4.a; Toni Išić,4.a; Darko Lazić,4.a; Stefan Mulahusić,4.a; Marea Vitez,4.a; Dora Vodopija,4.a