Model za žicaru

Zajednica tehničke kulture grada Požege

Model i samo ugrubi prikaz zamisli kako bi trebala radit zicara.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Durdica Pelcl

Učenici:

Dora Spoler