Model regulacije brzine vrtnje vjetroagregata

OŠ IVANE – BRLIĆ MAŽURANIĆ ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI, ANDRIJAŠEVCI

Model regulacije brzine vrtnje vjetroagregata
Regulacija brzine vrtnje vjetroagregata u stvarnim sustavima ima važnu funkciju i svrhu:
1. Optimizacija energetske proizvodnje – optimalan rad u uvjetima promjenjive brzine vjetra
2. Zaštita od preopterećenja – zaštita od prekomjerne brzine vjetra kao prevencija oštećenja
3. Održavanje stabilnosti i sigurnosti rada – nepravilna brzina vrtnje može uzrokovati vibracije, buku i druge nepoželjne smetnje
4. Prilagodljivost – u slučaju nestabilnosti mreže ili prekomjerne proizvodnje regulator može prilagoditi brzinu vrtnje vjetroagregata kako bi se održala stabilnost elektroenergetske mreže.

Model regulacije brzine vrtnje vjetroagregata sadrži:
• 3D izrađenu konstrukciju,
• ESP32 razvojnu pločicu – upravlja sustavom, prikuplja ulazne podatke s potenciometra i tipkala te generira signal za upravljanje istosmjernim motorom te OLED zaslonom
• Potenciometar – kontrolni element regulacije brzine vrtnje modela
• Istosmjerni motor – pogonski član
• Tipkalo – kontrolni element za uključivanje/isključivanje modela
• OLED – za prikaz trenutne i prosječne snage vrtnje modela
• 2N2222 tranzistor – kontrola propusnosti tranzistora pomoći PWM signala
• Ispravljačka dioda – u paralelnom spoju s motorom služi kao svrha zaštite od povratne elektromotorne sile te smanjuje rizik od oštećenja drugih komponenata u sklopu
• Otpornik 330Ω – ograničava struju baze tranzistora sprečavajući prekomjernu struju te pomaže u stabilizaciji rada tranzistora

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Ivan Dejanović

Učenici:

Bartol Bićanić, Arsen Turkalj, Jakov Aladić, Lovro Rukavina