Model pokretnog mosta

ČOŠ Josipa Ružičke Končanica, Končanica

Naš drugi rad u projektu generacija NOW je model pokretnog mosta. Mosta po kojemu se odvija cestovni promet a ispod mosta riječni vodeni promet, plove brodovi. Prometom upravljaju dva semafora, za cestovni i promet brodova rijekom, a rad semafora i podizanje i spuštanje mosta kontrolira Arduino MKR1000 mikrokontroler uz pomoć dva ultrazvučna senzora.
Pri dolasku broda svjetlosnom signalizacijom – semaforom, zatvara se cestovni promet, most se podiže (uz zvučni signal) i dopušta se prolaz broda. Nakon prolaska broda, što registriraju senzori, most se spušta. Pri tome se i na informacijskim ekranima (LCD i OLED) ispisuju obavijesti o mogućnosti prolaska ali i o temperaturi zraka.
Konstrukcija modela mosta je drvena i izrađena je ranije od strane mentora na radionici nastavnika tehničke kulture BBŽ. Na osnovnu drvenu konstrukciju mosta, u sklopu projekta dodani su drveni elementi potrebni za smještaj Arduina sa shield pločicom, senzora i ostalih elektroničkih elemenata. Na most su postavljeni i plastični elementi izrađeni na 3D printeru – kućišta semafora, oplata broda.
Podizanje i spuštanje mosta osim što se odvija automatski dolaskom brodova može se u posebnim prilikama obavljati i pomoću tipkala smještenog na samom mostu, ali i daljinski pomoću aplikacije Blynk, WiFi signalom. Na mobitel aplikaciji se može i nadzirati trenutno stanje mosta, dali je most spušten ili podignut, i koja je trenutna temperatura zraka.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Boris Weisser

Učenici:

Matej Ulovec, Erik Horina