Moai LED lampa

Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Originalna ideja je bila da napravimo svoj vlastiti 3D skener koji bi funkcionirao metodom fotogrametrije i služio za skeniranje arheoloških artefakata ali s obzirom na kratak rok projekta i pošto je kraj godine, odustali smo od te ideje pa smo napravili nešto malo jednostavnije. Odlučili smo izabrati jedan od mnogih 3d skeniranih objekata koji spadaju pod svjetsku baštinu pa smo se na kraju odlučili za kipove Moai s Uskršnjeg otoka.

Moai su goleme kamene skulpture ljudskih figura na Uskršnjem otoku i njegov su svojevrsni zaštitni znak. Veliko je pitanje tko je, kada, kako i zašto izradio, isklesao i postavio te kamene orijaše na otočiću u Pacifiku. Njihov izgled je poprilično popularan i gotovo svi su vidjeli oblik tih kipova.

Odlučili smo od 3D skeniranog objekta napraviti ukrasnu RGB LED lampu koja bi bila suvenir s mjesta gdje se nalaze ti kipovi. Našli smo vrlo kvalitetan model kipa pa smo sami u 3Du dizajnirali svoje postolje u kojem će stajati elektronika. Kip smo isprintali od prozirnog filamenta a unutrašnjost smo napunili do 40% tako da bolje refraktira svijetlo LED dioda.

Na Arduino su spojene 3 RGB LED lampe koje ciklički mijenjaju spektar boja a svaka je pomaknuta za fazu od 120 stupnjeva tako da kip izgleda šarenije dok mijenja boje.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Lovro Dujnić

Učenici:

Marko Mihinica, Tin Sedinić