Mjerenje temperature digestora

Industrijska strojarska škola Zagreb

Bioplinsko postrojenje s kontroliranom temperaturom u digestoru.
Bioplin je prirodni energent koji nastaje truljenjem organske mase bez zraka. Organski otpad je osnova za stvaranje bioplina i jedan od najdragocjenijih obnovljivih izvora energije. Bioplin se koristi za proizvodnju toplinske i električne energije.
Bioplinsko postrojenje smo napravili od odbačenih posuda za sir. Sastoji se od tri posude: digestor, filtar, spremnik. Najvažniji parametar je temperatura organskog otpada u digestoru i utječe na vrijeme raspadanja biomase.
Izradili smo sklop na arduino platformi koji uključuje diodu prema temperaturi u digestoru.

RASPON TEMPERATURE (STUPANJ CELZIJUS) BOJA DIODE VRIJEME RASPADNJA (BROJ DANA)
20 – 25 60
26 – 35 30
36 – 55 15

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Dragomir Bjelanović

Učenici:

Domagoj Bilanović, Josip Gračić, Luka Dermišek, Karlo Pavlečić