Mjerenje kvalitete zraka

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek

Potrebno je napraviti uređaj koji će mjeriti kvalitetu zraka. Uređaj treba prikazivati na ekranu da li je zrak dobar ili loš, tlak zraka i temperaturu zraka. Također koristi senzore za potrebna mjerenja. Uređaj prikazuje trenutno stanje temperature zraka, tlaka zraka i kvalitetu zraka u bilo kojoj se prostoriji nalazi.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Ivan Tušek

Učenici:

Bernard Car, Marko György, Marino Žalac