Mjerenje brzine svjetlosti

Prva gimnazija Varaždin, Varaždin

Ove godine odlučili smo se za izradu različitih uređaja kao pomoći u učenju STEM predmeta, a jedan od tih uređaja je upravo uređaj za mjerenje brzine svjetlosti. Uređaj radi na principu da senzor pušta foton koji putuje do prepreke, a pritom se mjeri vrijeme u pikosekundama koje je potrebno fotonu da dođe od izvora do prepreke i odbije se nazad do senzora. Konačno, dobiveni rezultati se prikazuju na LCD zaslonu, te se na taj način može vidjeti učinkovitost navedenog senzora. Program je pisan u Arduino C jeziku, a upravo smo na taj način mogli vidjeti konkretnu primjenu arduina i određenih senzora u nastavi i boljem i kvalitetnijem savladavanju STEM predmeta.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Dodatni materijali
Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Bojan Banić

Učenici:

Viktor Vrtar, Petar Đuričin