Micro:bit energetsko štedljiva vrata

Udruga “Inovatic”

Micro:bit projekt prikazuje način energetske štedljivosti ulaznih vrata. U projektu se koristi micro:bit, PIR senzor pokreta, servo motor, LED dioda i solarni panel. Micro:bit ovisno o detekcji pokreta otvara ulazna vrata i uključuje svjetlo na određeno vrijeme.

Također se koriste ugrađeni micro:bit senzori svjetlosti koji ovisno o vanjskom osvjetljenju kontroliraju potrebnu jačinu svjetljenja led diode.

Micro:bit koristi solarni panel pomoću kojeg puni punjive baterije.

Video snimka
Priprema opreme

U prvom koraku koristimo materijal mekanu šperploču 4 mm i unimat stroj iz modelarstva te ocrtavamo i potom pilamo pozicije konstrukcije oje poslije spajamo ljepilom ili maticama sa vijcima.

U drugom koraku bušimo provrte i spajamo micro:bit pomoću matica i vijaka za drvenu konstrukciju. Također bušimo provrt za kabele od baterije.

U trećem koraku pomoću dvosrtane samoljepljive trake ljepimo kućiste servo motora uz drvenu konstrukciju. Ljepimo kraj krilca motora pomoću pištolja sa vrućim silikonom za vrata.

Nakon toga skidamo izolaciju sa krajeva vodića koje povezujemo na vijke spojene sa micro:bit pinovima i zatim ih pritežemo maticama ili lemimo po želji.

U četrvrtom koraku bušimo poviše ulaznih vrata provrt 5 mm za kućište led diode.

Provlačimo led diodu kroz provrt, a izvode anodu i katodu spajamo sa stezaljkom (luster klema) koja je pričvršćena maticom i vijkom za šperploču.

U petom koraku kroz predviđeni kvadratni utor postavljamo PIR senzor pokreta te ga pomoću spojnih vodića ispravno povezujemo sa microbitom i dodatnim energetskim sustavom.

Također instaliramo 4V solarni panel te ga ispravno povezujemo sa punjivim baterijama (+ na +, – na-) te postavljamo jednu ispravljačku diodu kao osigurać da struja teće samo u smjeru od solarnog panela do punjivih baterija. Baterije i solarni panel pričvrstimo za šperploču obostrano samoljepljivim trakama.

Programiranje

U ovom koraku pozivamo naredbu kojom uspoređujemo da li je vrijednost digitalnog pina P0 jednaka “1”. Na digitalnom pinu P0 je spojen OUTPUT PIN senzora pokreta koji ukoliko detektira pokret ispiše digitalnu vrijednost “1”. Petljom “while” definiramo sljedeće korake koji će se izvršavati sve dok je uvjet ispunjen tj. dok senzor pokreta prikazuje “1”.

 

U ovom koraku stvaramo varijablu “kolicina svjetlosti” i pridružujemo joj analognu vrijednost učitanog stanja koje će biti jednako stanju vanjske svjetlosti očitane pomoću ugrađenog svjetlosnog senzora u vrijednosti između 0-255.

 

Nakon toga upisujemo analognu vrijednost kojom če svjetliti led dioda spojena na pin P1. Analogna vrijednost koja će biti upisana na pin P1 ovisit će o vanjskom stanju svjetlosti. Ukoliko je vanjska svjetlost veća upisana vrijednost na pinu P1 će biti manja i obratno.

Tu razliku potrebne svjetlosne vrijednosti dobit ćemo tako da od maksimalnu moguću razine svjetlosti (255) oduzmemo od trenutno očitane vanjske razine svjetlosti.

 

Nakon što se uključila led dioda pozvati ćemo “servo write” naredbu koja će pokrenuti servo motor na pinu P2 za određeni broj stupnjeva, dovoljnih da se vrata automatski otvore.

 

Nakon toga pozivamo niz naredbi “show number” i “pause” pomoću kojih prikazujemo odbrojavanje i prikaz na displeju brojeva redom od “5” do “0”.

Tim naredbama definiramo pauzu za vrijeme koje će led dioda svijetliti i vrata biti otvorena.

 

U zadnjem koraku, nakon isteka definirane pauze, pozivamo naredbu kojom postavljamo sada servo motor u položaj zatvorenih vrata te naposljetku zadnja naredba kojom postavljamo LED diodu u izgašeno stanje.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

 

Zadnji dani školskih obaveza su nas ispriječili pa smo sve u zadnji tren stigli, ali smo sve u svemu jako zadovoljni, moj tim učenika i ja, na uspješnom projektu.

Autori

Projekt su izradili Josip Stepinac i Luka Šimić uz mentorstvo Joze Pivca iz Udruge Inovatic.

 

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).