Meteorološka stanica

Srednja škola Ilok, Ilok

Srednja škola Ilok posebno je poznata po svojoj bogatoj poljoprivrednoj povijesti. Kao učenici smjera Tehničar za računalstvo odlučili smo izraditi meteorološku stanicu koja će pratiti bitne meteorološke parametre te ih automatski postavljati na web stranicu škole. Primjenom izmjerenih vrijednosti planira se uvođenje integrirane poljoprivredne proizvodnje te praćenje mogućnosti razvoja bolesti vinove loze. Meteorološka stanica trenutno mjeri temperaturu zraka, vlažnost zraka, vlažnost lista, tlak zraka te količinu padalina. Svi podaci postavljaju se na ThingSpeak kanal te se putem kanala prenose na web stranicu škole www.ssilok.hr/meteoroloska-stanica
U budućnosti planiramo nadograditi meteorološku stanicu dodavanjem novih komponenata (razina ugljičnog monoksida u zraku, brzina i smjer vjetra, vlažnost i temperatura tla) te na temelju izmjerenih vrijednosti i dostupnih algoritama predviđati vrijeme.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivan Martinović

Učenici:

Marijo Marić, Luka Marijić, Patrick Supek, Zvonimir Zovko