METEOROLOŠKA POSTAJA S PRIKAZOM TEMPERATURE

OŠ Eugena Kumičića Slatina

Meteorološka postaja je zamišljena tako da mjeri meteorološke podatke u dvorištu škole, zapisuje ih u oblak (Blynk.cloud) i prikazuje ih podatke na led matrici u holu škole. Zbog toga se naš rad sastoji od dva dijela. Jedan mjeri podatke i zapisuje ih u oblak, dok drugi dio ih čita iz oblaka i prikazuje na led matrici u holu škole.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Darko Vencl

Učenici:

Leona Pohiba, Filip Žurga, Matej Kokorić, Mario Meter