Matematičko njihalo

OŠ Nedelišće

Matematičko je njihalo najjednostavnije njihalo čiji period ne ovisi o masi već samo o ubrzanju sile teže i duljini niti. Jedan Micro:bit mjeri period u milisekundama, a drugi s tim podatkom izračuna frekvenciju i duljinu niti. Za projekt su vam potrebna 2micro:bita, njihalo (stalak i nit-željezna šipka), ljepljiva traka/izolir traka te izvor svjetlosti(lampa).

Video snimka
Priprema opreme

Sastavite/postavite stalak za njihalo.

Izradite nit njihala iz željezne šipke da njihalo bude što stabilnije.

Nit objesite na stalak i na njega pričvrstite prvi micro:bit. Na micro:bit sa stražnje strane nalijepite držač za baterije.

Lampu odnosno izvor svjetlosti centrirajte u ravnotežni položaj njihala (položaj u kojem se nalazi micro:bit kad se ne njiše).

Napomena: najbolje je koristiti usmjereni snop svjetlosti ili laser.

Programiranje

Program za prvi micro:bit

Postavite radio grupu na 7.

 

Varijablu svjetlo postavite na light level kako bi micro:bit očitao uobičajenu jakost svjetlosti.

 

Ubacite petlju prikazanu petlju while kako bi za vrijeme dok je gumb A nepretisnut micro:bit mirovao, a ako ga se pristisne micro:bit počne raditi.

 

Ubacite sljedeći dio koda kako bi se na led lampicama ispisalo “Idi” kao znak da zanjišemo micro:bit. Dio koda također postavlja potrebne varijable na njihovu početnu vrijednost.

 

Ubacite while petlju koja obavlja zadatak toliko dugo dok je varijabla brojac manja ili jednaka varijabli brpoltitraja te postavlja varijablu trensvjetlo na jačinu svjetlosti/light level.

 

Ubacite if naredbu čiji je uvjet da je varijabla trensvjetlo veća od varijable svjetlo + 50. U tom će se slučaju prikazati + na ekranu (blok show leds) te nakon 50 ms očisti ekran i doda varijabli brojac 1. Ako se to dogodi po prvi put micro:bit započinje brojati vrijeme (if naredba čiji je uvjet da je t1 jednak nuli).

 

Postavite varijablu t2 na završno vrijeme.

 

Ubacite if naredbu čiji je uvjet da je varijabla trensvjetlo veća od varijable svjetlo + 50. U tom će se slučaju prikazati + na ekranu (blok show leds) te nakon 50 ms očisti ekran i doda varijabli brojac 1. Ako se to dogodi po prvi put micro:bit započinje brojati vrijeme (if naredba čiji je uvjet da je t1 jednak nuli).

 

Izračunajte period odnosno varijablu T tako da razliku t2 i t1 podijelite s brojem titraja.

 

Blokom show number prikažite varijablu T.

 

Blokom on button B pressed i radio send number omogućite slanje broja T na drugi micro:bit.

Program za drugi micro:bit

Postavite radio grupu na 7

 

Prikazanim naredbama receivedNumber bit će spremljen u varijablu T i prikazan na ekranu.

 

Ovim dijelom koda varijabla item (frekvencija) biti će izračunata i prikazana na ekranu.

Napomena: Frekvencija se inače računa 1/T, ali kako micro:bit ne radi s decimalnim brojevima brojevima i T je u ms, a ne sekundama broj 1 uvećan je 100000 puta da bi se dobile prve dvije decimale frekvencije.

 

Prikazanim naredbama postavljene su varijable potrebne za izračunavanje duljine niti.

 

Na slici su vidljivi dijelovi formule za izračun varijable l (duljine niti).

 

Prethodno prikazane dijelove formule treba sastaviti kao na slici da bi se na gumb B izračunala varijabla l.

 

Blokom show number l bit će prikazana duljina niti u centimetrima.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

 

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

 

Zabavite se i naučite što je to zakon očuvanja energije na jednostavnom primjeru njihala.

Autori

Projekt su izradili Marko Varga i Sebastijan Varga uz mentorstvo Milana Đurića iz OŠ Nedelišće.

 

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).