Maqueen Kontroler

Ideja je bila napraviti web-kontroler za Micro:Maqueen-a u next.js i node.js, ali nakon promjene planova projekt je napravljen kao Chrome aplikacija koja korisiti Chrome Serial API kako bi komunicirala s Micro:Bit-om kontrolerom, nakon što Micro:Bit Kontroler primi upute od aplikacije šalje radio upute Micro:Maqueen-u.

Fotogalerija stvaranja projekta
Autor projekta

Manuel Radaljac