Magična kutija

OŠ Petrijanec, Petrijanec

Projekt je zamišljen na način kao zabavna igra kojom se učenicima putem magične kutije prikazuje
njihovo buduće zanimanje. U tu svrhu učenici su osmislili elektronički sklop u obliku magične kutije
koja na dodir polugice na ekranu ispisuje buduće zanimanje onog koji je pomaknuo polugicu.
Također, ekranu se putem ugrađenog potenciometra može smanjiti ili povećati osvjetljenje.
Napajanje je putem baterije ili kabla spojenog na USB priključak.
Dijelovi korišteni u projektu:
Arduino set
– 220 ohm otpornik
– 10 kilohm otpornik
– 10 kilohm potenciometar
– 16×2 LCD ekran
– tilt indikator

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Jasminka Belščak, mag. inf., učitelj savjetnik; Miroslav Marković, mag. inf.

Učenici:

Mateo Humek, Ivan Plantak, Leon Kralj