Locomotor

OŠ Kamešnica, Otok

Učenice su pokušale spojiti svijet mašte sa umjetnošću te odlučile “oživjeti” sliku. Za početak nacrtale su sliku po svojoj želji kao i elemente koje su željele pokretati (suncobran i vir). Nakon što su spojile sve dijelove pokretne elemente povezale su sa Neuron motorom te ostvarile svoju želju oživljavanja slike.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Autori projekta
Mentor:

Ivana Čerina i Josipa Kunac

Učenici:

Iva Samardžić, Mirna Milanović Litre, Ema Šimunović, Marissa Maroš