Ljudometar

Dubrovačke knjižnice, Dubrovnik

Ljudometar je uređaj koji bilježi trenutni broj ljudi koji se nalaze u knjižnici i ispisuje ih na OLED ekranu. Uređaj koristi dva senzora pokreta, jedan s desne strane za ulaske i drugi s lijeve strane za izlaske. Kod ulaska brojač se povećava za jedan, a kod izlaska smanjuje za jedan.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Dubravko Jakovljević

Učenici:

Dion i Manu Stamenić Matović