Ljubavomjer

OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić- Grad

Ljubavomjerom se mjeri zaljubljenost, no to ne treba biti jedina njegova funkcija. Pritiskom dva tipkala na eksperimentalnoj pločici, Arduino MKR 1000 izračunava, te se na LCD ekranu ispisuje rezultat kompatibilnosti dvije osobe, na njihovu sreću ili žalost.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Jadranko Bartolić

Učenici:

Ema Donev i Lukas Bartolić